A könyvtárról

Küldetésnyilatkozat

Könyvtár feladatait a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény  figyelembevételével végzi.

A könyvtár dokumentumbázisa, információ technológiai készültsége és szakemberei által az alábbi nyilvános könyvtári feladatokat látja el:
  • A könyvtári dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, tájékoztatással hozzáférést biztosít az információ különböző megjelenési formáihoz.
  • Megteremti a tanulás és önművelés feltételeit.
  • Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
  • Kulturális tevékenységével hozzájárul a város szellemi életéhez.
A fenti célok megvalósítása érdekében:
  • A könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és feltárjuk.
  • Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait.
  • Elektronikus eszközökre támaszkodva fejlesztjük a könyvtár tájékoztató-információs szolgáltatásait.
Törekvésünk, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, melyekkel a kor követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosítani tudjuk.