Szlovák Néprajzi Emlékház

on .

Tótkomlósi Szlovák Emlékház

Cím: Tótkomlós, Szép u. 5.

A házat eredetileg a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba szánták, mint „tótkomlósi parasztházat”. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal végül úgy döntött, hogy a helyszínen marad, de a várost arra kérte, hogy rendezze be korabeli tótkomlósi bútorokkal. Ehhez segítséget nyújtott a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum is, mivel az első szobában (tisztaszoba) lévő 13 műtárgyat a tartósbérletbe a város rendelkezésére bocsátotta. A berendezést dr. Tábori György néprajzkutató muzeológus végezte. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum közreműködésével az elsőszobát és a konyhát rekonstruálták. Az emlékházat 1994. április 22-én, a várossá avatáskor avatták fel. A Szlovák Néprajzi Ház jellegzetes szlovák építészeti stílust képvisel. A ház utcai homlokzata előtornácos-oszlopos. Oromzata deszkázott, fedele náddal fedett, cserépszegésű. Kéménye boltíves. Magasra épült lépcsőn jutunk a tornácra, melynek kétharmadában építették a fedett pincelejáratot. Az 1800-as években épült ház jómódú gazda tulajdona volt. A konyha kétrészes, a hátsó részben, melyet boltíves fal választ el a tényleges konyhától. Itt található a szabadkémény. Innen fűtötték a két szobát, s fent füstölték a nevezetes helyi kolbászt és más húsféleségeket. A szabadkémény alatt körben padka fut, fölötte jobbról és balról kemencenyílások. Jobbról van a katlanos tűzhely is, balról a magasabbra rakott tűzhely. A padkán háztartási edények, eszközök. A konyha előterében a vizesedény-tartó látható. A tisztaszobában gyakran rendeztek fonókat. Az ablak előtt helyezkedik el a sarokpad, előtte asztal. Az ablakokat kékre festették. A falon több családi fotó és festett tányérok, valamint faragott tükör, és törölközőtartó. Az 1857-ből származó mestergerendán megmaradt a vetőfa rögzítő bőrdarabja. Az emlékház hátsó szobájában Szokolay Sándor népi fafaragó és festőművész alkotásai láthatók.

 

Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény

on .

Cím: Tótkomlós, Szent István tér 2.
 
 • koppanygyujtemeny1
 • koppanygyujtemeny2

A gyűjtemény Koppány János evangélikus lelkész kitartó munkájának köszönhetően maradt ránk, mely a szlovák kultúra tárgyi emlékeit őrzi 1984 óta. A földszinti előtérben korabeli fényképek és helyi naiv festők képei függenek a falon. Többek közt Dénes Anna helyi pingálóasszony és Karkus Mihály alkotásai tekinthetők meg, melyeken leginkább a Szlovák Tájház, a város főtere, a híres komlósi lakodalom és egyéb, Tótkomlós akkori életét megörökítő festmények találhatók.

A földszinti szoba berendezési tárgyai közül kiemelkedik a festett sarokpad, a négy falitéka, az ihlička (kontytű), és a čepiec (csipke főkötő) gyűjtemény, a komlósi mázas zöld kerámiák és üvegkeretben a menyasszonyi fátyol. Az ajtótól jobbra a komlósi pingáló asszonyok egyik remeke, a festett kemencetévő látható, amely 1919-ben készült. Balról a festett sarokpadon, a díszesre faragott mángorlófák sorakoznak. Itt látható a faragott kettőspolc fogassal, rajta a komlósi kerámia szép darabjaival, színes festett kancsó valamint üvegek. Ezen a falon van kifüggesztve üvegkeretben egy menyasszonyi koszorú, a tótkomlósi asszonyok féltve őrzött relikviája. Az ajtó fölötti polcon különböző régi használati tárgyak láthatók. Az ajtótól jobbra a falon porcelán falióra, mellette egy 1875-ből származó kékszínű magyar címeres és egy 1889-ben készült falitéka látható. A kettő között citerákat és guzsalyt helyeztek el. A sarokban áll egy férfi csizma, klumpa, komlósi női papucs, régi tanyasi fakürt és a disznópásztor tülke. A bejárattal szemben áll a színes, mintás, 1887-es évszámmal ellátott sarokpad. A sarokban látható a gyűjtemény legrégibb darabja, az 1802-ből származó saroktéka, tetején a komlósiak legnevezetesebb kéménydísze, a zöldsárga mázas cserépből készített korsó. E fölött tótkomlósi fazekas készítette dísztányér. A saroktékától balra ismét láthatunk faragott keretben egy menyasszonykoszorút a 19. század végéről. Alatta két jellegzetes komlósi csipke főkötő. A tárgyak itteni csoportosítása a lakószobabeli elhelyezkedésüket is érzékeltetni kívánja. Ezért itt látható a díszes faragott tükör, körülötte dísztányérokkal. A fal közepén falióra függ, mellette 1889-ből való gyufa- és fésűtartó. A sarokpad folytatásaként tekinthetjük meg az 1826-ból származó színes, faragott támlájú gondolkodószéket. Mellette egy tálas áll, amelyen tányérokat és tálakat láthatunk. Fölötte ismét egy polcos fogas, melynek tetején ugyancsak dísztányérok sorakoznak, a fogason pedig paraszthabán jellegű bokályok.

Az emeleti terem részei: cseréptárgyak, népi bútorzat, konyhai eszközök, szakajtók, butélia- és kolomp gyűjtemény és a híres komlósi szűcsök munkáit idéző hímzett ködmönök.

Az emeleti terem előterében a falon a lótartáshoz tartozó eszközök, illetve párszárító kosár látható a falon.

Jobbról a falakon tótkomlósi és gömöri fazekasok termékei: lakodalmi vászonfazekak, festett és mázas köcsögök, korsók. A fogasos polcon herőcés gálak, butéliák, boros kancsók és köcsögök, gazdag fazekas-gyűjtemény, különböző színű és mintájú kancsók. Továbbá konyhai edények is sorakoznak még a tálason: tányérok, tésztaszűrők, tálak, cserép sütő-főző edények stb.). A bejárattal szemközt jobboldalon áll a szép komlósi mennyezetes ágy, színes és horgolt csipkéjű párnákkal. A mennyezetes ágyra csodálatos mintájú szűcshímzéssel készült ködmönök vannak akasztva. A tulipános ládákban kelengyét tartottak, az egyik láda terítője 17- féle rojttal van díszítve. Igen gazdag a kolompgyűjtemény is, mely közvetlenül az ajtó mellett látható. Itt vannak még kiállítva rokkák, guzsalyok, fokosok, tarisznyák, rézből formált kontytűk (ihlička). A fal mellett áll a kantapolc.

Tótkomlósi Szlovák Tájház

on .

Tótkomlósi Szlovák Tájház (Tótkomlós, Széchenyi u. 11.)

Városunkban található az ország első tájháza, mely bemutatja a korabeli szlovákság mindennapjait és használati tárgyait. Itt kapott helyet a Tomka Judit amatőr színjátszó- és pingálóasszony emlékére berendezett emlékszoba is. A vályogból készült parasztház alaprajzi beosztása hagyományos: szoba-konyha-szoba-kamra-istálló. Az udvaron a lakóházzal párhuzamosan helyezték el a gabonatárolót, és itt látható még a gémeskút is. Az utcai homlokzat lábazatán sajátos falfestést figyelhetünk meg, melyek falra festett festékére a pingáló asszonyok ujjaikkal mintát (árvácskás) rajzoltak. A kémény tetejét a hagyomány szerint kéménydísz díszíti, mely az evangélikus templom tornyán lévő csillag utánzata. A lakóház egyetlen bejárata a konyhába nyílik, mely két részből áll: a pitvarból, és a füstös, szabadkéményes térből.A pitvar tisztaszoba felőli sarkában áll a festetlen vizespad, a mások oldalon pedig a tálasszekrény. A válaszfalon nagyméretű mázastálat helyeztek el, mely a tótkomlósi mesterek remeke. A füstös részben vannak a köznapi sütő-főző edények, lábasok, vajköpülő, máktörő, mázas cserépből készült kuglófsütő formák. A szabadkéményen odaerősített átlós rúd az egykor készült híres komlósi kolbászok helyére emlékeztet.

A látnivalókban leggazdagabb helyiség a tisztaszoba, melyet elsősorban a gyerekágyas anyák használtak. A zömében 1885-86-ban készült bútorzat dísze a díszes párnákkal vetett mennyezetes ágy, festett-faragott, kétfejű sast ábrázoló ágyvéggel. Mellette az 1897-ben készült faragott fogú festett bölcső. A kékre festett virágos sarokpad előtt asztal és két faragott, festett szék látható. A falon faragott tükör és kézzel festett dísztányérok helyezkednek el. Nagyon szép a két, különböző méretű kelengyeláda, melyet festett virágcsokrok díszítenek. Külön említést érdemel a falakon körben látható virágos füzér-festés, és a pingált kemence, valamint az ajtó mögötti keskeny polc, amelyen a tranoscius-ok (szlovák nyelvű énekeskönyvek) kaptak helyet. A hátsószoba a család lakótere volt. Itt kapott helyet a híres tótkomlósi háziipar, a szövés eszköztára: a faragott szövőszék, a gereben, a fonalgombolyító, a csévélő. A kemence megegyezik az elsőszobaival, csak egyszerűbb kivitelben. A fogason függ a tótkomlósi szűcsök által készített suba és gyönyörű ködmön. A szoba nagy részét a ma is működő szövőszék foglalja el, amit rendezvények alkalmával ma is használunk. Az épület hátsórészében lévő kamra és istálló ma bemutatóterem és emlékszoba. Az egykori háziipari szövetkezet termékeiből látható némi ízelítő, emellett a fejéshez használt különböző méretű sajtárokból álló gyűjtemény is.

 tisztaszoba                                                   

A ház végében kialakított emlékszoba, egy komplett, berendezett lakószoba 2 ággyal, asztallal, fiókos tálasszekrénnyel, kétajtós ruhásszekrénnyel, fésülködő asztallal és 2 karfás gondolkodó-székkel. Valamennyi bútordarab kézzel festett, Tomka Judit keze munkája. A tálas dísze az a díszóra, melyet Horty Miklós kormányzó adományozott Tomka Juditnak az általa rendezett 100. színdarab bemutatása alkalmából. Tomka Judit kiemelkedő népművész volt. Foglalkozott kézimunka előnyomással, pingált falakat, kemencéket, festett emléklapokat, készített oltárterítőket, de a legkiemelkedőbb tevékenysége a műkedvelő színjátszás szervezése volt. A nagymúltú tótkomlósi amatőr színjátszás legaktívabb rendezőjeként tartják számon.

tomkaemlekszoba

Pingálás: Dél-Tiszántúli szokás szerint, a századforduló tájától mutatható ki a helyi pingálás, főként szlovák falvakban, de magyaroknál is. Békés és Csanád megyében otthonos a házak külső lábazatának pingálása: többnyire megnedvesített ujjal húzzák a még nyirkos alapszínbe a mintákat, ritkábbak a helyi pingálásnak megfelelő, színes virágozások. Kézi pingálású színes virágmintázat különösen a tornácra és a szobába került, itt szokás volt kifesteni a kemencét, esetleg a padkáját vagy mindkettőt is. Gyakran a szoba mennyezete ugyancsak virágdíszes volt. Mindezek a pingálások készülhettek házilag kivágott patronokkal is. Egyes festőasszonyok a két világháború közti években piktormunkák hatására, levelezőlapok nyomán tájképeket is kezdtek festeni a házak tornácára és kemencéje falára.

 • pingalas1
 • pingalas2
 • pingalas3
 • pingalas4
 • pingalas5

Slideset

on .

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Eye-catching transition effects
 • Support of named custom sets
 • Swipe navigation on mobile phones
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Radio
 • Icon 02
  Camera
 • Icon 03
  Calendar
 • Icon 04
  Volume
 • Icon 05
  Chat
 • Icon 06
  Tunes
 • Icon 07
  E-Mail
 • Icon 08
  Google+
 • Icon 09
  Player
 • Icon 10
  Like
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Zoom Example

The sets are arranged manually, the sets names are used as navigation and it uses the zoom effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as navigation and the deck effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration user interface. You can create and manage all the slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Accordion

on .

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space, by clicking on each items header it expands or collapses it's content section.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Smooth transitions on content section toggle
 • Option to match automatically the height of varying content
 • Option to auto collapse or allow multiple opened items
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Example

Slide 1

Icon 01

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 2

Icon 02

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 3

Icon 03

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Slide 4

Icon 04

Headline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

How To Use

The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordions contents through the user-friendly Widgetkit administration user interface. After you have created an accordion you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Map

on .

The Widgetkit Map provides a simple solution for adding a map to your website. Various features let you customize the map like changing colors and adding markers or directions.

Features

 • Location selection with auto geocoding
 • Support for multiple map markers with text popups
 • Option to get the direction to the active marker
 • Support for custom map styles and colors
 • Uses the latest Google Maps API
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Direction Example

This map features all map controls, multiple markers and you can get the direction.

Color Scheme Example

Set or invert the hue, saturation, lightness and gamma of a map.

Minimal Example

This map has a fixed width, no controls and no markers.

How To Use

With the Widgetkit Map you can quickly create and manage simple maps with features like multiple markers, text popups and custom color schemes. Once you have created a map you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Gallery

on .

The Widgetkit Gallery provides a smart and automated way to publish images on your website. You only need to select the image folders and the whole gallery is generated automatically.

Features

 • Comes with image wall, slider and slideshow styles
 • Folder based image selection
 • Support for multiple image folders
 • Automatic thumbnail creation
 • Support for image captions and custom links
 • Uses the Widgetkit Spotlight and Lightbox
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Showcase Box Example

This is an image showcase with eye-catching transition effects and a thumbnail navigation.

No images found.

Image Wall Example

This is an image wall with zoom effect, no margins and squared corners using the lightbox.

No images found.

Polaroid Example

This is an image wall with scattered polaroid pictures using the lightbox.

No images found.

Slider Example 1

This is an image slider where the image centers automatically during the effect. It also features a spotlight caption and the lightbox.

No images found.

Slider Example 2

This is an image slider where the image stays left during the effect.

No images found.

Slideshow Example

This is an image gallery using all the features from the slideshow widget.

No images found.

Showcase Example

This is a simple image showcase mashing up all the features from the slideshow and slideset widget.

No images found.

Spotlight Example

This is an image wall with some margins and rounded corners using the spotlight and lightbox.

No images found.

How To Use

The Widgetkit Gallery comes with a user-friendly administration user interface which let's you create new galleries with just a few clicks. The integrated directory browser let's you easily add or remove source directories of your images. All galleries can be loaded anywhere in your theme using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Media Player

on .

The Widgetkit Media Player is a HTML5 audio and video player completely built HTML and CSS. You can easily embed video files into your website by using the HTML5 video element. A Flash player fallback is included for all unsupported browsers.

Features

 • Native playback for modern HTML5 browsers
 • Supports MP4 (h.264), WebM, FLV, WMV and MP3 files
 • Completely built with HTML and CSS
 • Same UI in all browsers
 • Create your own skins
 • Flash player fallback for unsupported browsers
 • Works with Joomla and WordPress

Examples

This is a MP3 Audio Sample:

How To Use

Use the HTML5 video element to embed video in your website. For example:

<video src="/video.mp4" width="320" height="240"></video>

You can also provide multiple sources, to add support for the different video formats like h.264, WebM or Ogg:

<video width="320" height="240">
	<source type="video/mp4" src="/video.mp4" />
	<source type="video/webm" src="/video.webm" />
	<source type="video/ogg" src="/video.ogv" />
</video>

Use the HTML5 audio element to embed MP3 files in your website. For example:

<audio src="/audio.mp3" type="audio/mp3"></audio>

Twitter

on .

The Widgetkit Twitter module is the neatest way to display tweets directly on your website. All displayed tweets get cached so they show up super fast, even if Twitter is not available.

Features

 • Filter tweets by hashtags, words, from users, to users, referencing users
 • Block tweets using a blacklist
 • Tweets are cached for high performance
 • Tweets show up even if Twitter is not available
 • 3 different styles to show your tweets
 • Built with HTML5 using article and time elements
 • Works with Joomla and WordPress

How To Use

Create a Twitter module in Joomla or a Twitter widget in WordPress and publish it in a module position. A lot of options are available to choose which tweets you want to show.

For example you can show only tweets from a specific user or tweets that contain a certain hash-tag or a specific word. All options can be combined. To filter by more than one word or user use a space between them. For example: yootheme joomla.

Spotlight

on .

The Widgetkit Spotlight allows you to add an overlay to your images which fades or moves in on mouse hover. The overlay can be an image or HTML content. The default magnifier spotlight is a perfect match to be used with a lightbox.

Features

 • Create nicely animated image overlays
 • Supports custom image or HTML content overlays
 • 5 different animation modes
 • Built with the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Examples

If no custom overlay is set the default spotlight fades in an overlay with an magnifier image. If you define a custom overlay you can choose between different animations - fade, bottom, top, right and left.

How To Use

Use the HTML5 custom data attribute data-spotlight to activate the spotlight.

<a data-spotlight="on" href="/mypage.html">
	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
</a>

To create a custom overlay use a div element with the CSS class overlay. You can set the effect parameter to the data attribute. For example:

<a data-spotlight="effect:bottom;" href="/mypage.html">
	<img src="/image.jpg" width="180" height="120" alt="" />
	<div class="overlay">Custom Overlay</div>
</a>

You can set the effect parameter to fade, bottom, top, right and left.