Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

Cím: Tótkomlós, Szent István tér 2.
 
  • koppanygyujtemeny1
  • koppanygyujtemeny2

A gyűjtemény Koppány János evangélikus lelkész kitartó munkájának köszönhetően maradt ránk, mely a szlovák kultúra tárgyi emlékeit őrzi 1984 óta. A földszinti előtérben korabeli fényképek és helyi naiv festők képei függenek a falon. Többek közt Dénes Anna helyi pingálóasszony és Karkus Mihály alkotásai tekinthetők meg, melyeken leginkább a Szlovák Tájház, a város főtere, a híres komlósi lakodalom és egyéb, Tótkomlós akkori életét megörökítő festmények találhatók.

A földszinti szoba berendezési tárgyai közül kiemelkedik a festett sarokpad, a négy falitéka, az ihlička (kontytű), és a čepiec (csipke főkötő) gyűjtemény, a komlósi mázas zöld kerámiák és üvegkeretben a menyasszonyi fátyol. Az ajtótól jobbra a komlósi pingáló asszonyok egyik remeke, a festett kemencetévő látható, amely 1919-ben készült. Balról a festett sarokpadon, a díszesre faragott mángorlófák sorakoznak. Itt látható a faragott kettőspolc fogassal, rajta a komlósi kerámia szép darabjaival, színes festett kancsó valamint üvegek. Ezen a falon van kifüggesztve üvegkeretben egy menyasszonyi koszorú, a tótkomlósi asszonyok féltve őrzött relikviája. Az ajtó fölötti polcon különböző régi használati tárgyak láthatók. Az ajtótól jobbra a falon porcelán falióra, mellette egy 1875-ből származó kékszínű magyar címeres és egy 1889-ben készült falitéka látható. A kettő között citerákat és guzsalyt helyeztek el. A sarokban áll egy férfi csizma, klumpa, komlósi női papucs, régi tanyasi fakürt és a disznópásztor tülke. A bejárattal szemben áll a színes, mintás, 1887-es évszámmal ellátott sarokpad. A sarokban látható a gyűjtemény legrégibb darabja, az 1802-ből származó saroktéka, tetején a komlósiak legnevezetesebb kéménydísze, a zöldsárga mázas cserépből készített korsó. E fölött tótkomlósi fazekas készítette dísztányér. A saroktékától balra ismét láthatunk faragott keretben egy menyasszonykoszorút a 19. század végéről. Alatta két jellegzetes komlósi csipke főkötő. A tárgyak itteni csoportosítása a lakószobabeli elhelyezkedésüket is érzékeltetni kívánja. Ezért itt látható a díszes faragott tükör, körülötte dísztányérokkal. A fal közepén falióra függ, mellette 1889-ből való gyufa- és fésűtartó. A sarokpad folytatásaként tekinthetjük meg az 1826-ból származó színes, faragott támlájú gondolkodószéket. Mellette egy tálas áll, amelyen tányérokat és tálakat láthatunk. Fölötte ismét egy polcos fogas, melynek tetején ugyancsak dísztányérok sorakoznak, a fogason pedig paraszthabán jellegű bokályok.

Az emeleti terem részei: cseréptárgyak, népi bútorzat, konyhai eszközök, szakajtók, butélia- és kolomp gyűjtemény és a híres komlósi szűcsök munkáit idéző hímzett ködmönök.

Az emeleti terem előterében a falon a lótartáshoz tartozó eszközök, illetve párszárító kosár látható a falon.

Jobbról a falakon tótkomlósi és gömöri fazekasok termékei: lakodalmi vászonfazekak, festett és mázas köcsögök, korsók. A fogasos polcon herőcés gálak, butéliák, boros kancsók és köcsögök, gazdag fazekas-gyűjtemény, különböző színű és mintájú kancsók. Továbbá konyhai edények is sorakoznak még a tálason: tányérok, tésztaszűrők, tálak, cserép sütő-főző edények stb.). A bejárattal szemközt jobboldalon áll a szép komlósi mennyezetes ágy, színes és horgolt csipkéjű párnákkal. A mennyezetes ágyra csodálatos mintájú szűcshímzéssel készült ködmönök vannak akasztva. A tulipános ládákban kelengyét tartottak, az egyik láda terítője 17- féle rojttal van díszítve. Igen gazdag a kolompgyűjtemény is, mely közvetlenül az ajtó mellett látható. Itt vannak még kiállítva rokkák, guzsalyok, fokosok, tarisznyák, rézből formált kontytűk (ihlička). A fal mellett áll a kantapolc.